Ծառայություններ

Ծառայություններ

«Հայաստանի Էքսպորտի Կենտրոնը» մշակել է մի շարք լուծումներ արտաքին շուկաներում յուրաքանչյուր արտադրողի երկարաժամկետ գործունեությունն ապահովելու համար։
Մեր ծառայություններն ընդգրկում են արտահանման գործընթացի բոլոր փուլերը` արտահանվող զանգվածի մատակարարումից մինչև հետպայմանագրային փուլ։
«Հայաստանի Էքսպորտի Կենտրոն»-ը արտաքին շուկաներում ապահովում է արտադրողների առաջխաղացումը, կիրառելով հետևյալ գործիքակազմը.

Առաջխաղացում արտաքին շուկաներում

[sb type='chat']