Արտահանման գործընթացը մաքսային վարչությունում

Արտահանման գործընթացը մաքսային վարչությունում


Արտահանման գործընթացը մաքսային վարչությունում


Նախաարտահանման փուլ.

Արտահանման փուլ.

Հետարտահանման փուլ.

Հարկերի վերադարձի համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստման աջակցություն[sb type='chat']